Akreditované školící středisko

Školení řidičů nákladních automobilů - zdokonalování odborné způsobilosti řidičů

Naše středisko provádí zdokonalování odborné způsobilosti řidičů pro účely profesní způsobilosti řidičů, to znamená vstupní školení a následná pravidelná školení v rozsahu stanoveném zák. č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších změn a doplňků.
Kdo je povinen se školení zůčastnit? Viz níže.

Školení provádíme v učebně autoškoly nacházející se ve Středisku Permon v Karviné-Hranicích (naproti Čarodějek v 1. patře).
Školení provádí akreditovaní lektoři s dlouhodobou praxí v oboru automobilní dopravy. Jejich projev je doplněn audiovizuální technikou.

Vypsané termíny školení

TYP ŠKOLENÍDATUMDENČAS ZAHÁJENÍPŘIHLÁŠKU ZASLAT DOPOČET VOLNÝCH MÍST
pravidelné10.3.2018sobota7:007.3.20180
pravidelné24.3.2018sobota7:0021.3.20181
pravidelné7.4.2018sobota7:004.4.201811
pravidelné21.4.2018sobota7:0018.4.201818

 

Pozn.: Maximální kapacita jednoho kurze je 20 osob.

 

 

Přihlášku (ke stažení zde) je nutno podat osobně, tefonicky nebo elektronicky minimálně 7 dní před zahájením školení z důvodu povinnosti střediska nahlásit jmený seznam účastníků krajskému úřadu. Doplnit do seznamu lze dva dny před školením !
Bez včasně podané přihlášky nelze školení absolvovat !!!

Zdokonalování odborné způsobilosti řidičů je povinen se účastnit řidič, který
řídí motorové vozidlo, k jehož řízení opravňuje řidičské oprávnění skupiny C, C+E, D a D+E nebo podskupiny C1, C1+E, D1 a D1+E nebo řidičské oprávnění uznávané jako rovnocenné, pokud:


 a)  je občanem členského státu Evropské unie a má na území České republiky trvalý pobyt,
 b)  je občanem členského státu Evropské unie a má na území České republiky přechodný pobyt, který trvá alespoň 185 dnů v kalendářním roce,
 c)  je občanem jiného než členského státu Evropské unie a vykonává závislou práci pro zaměstnavatele usazeného na území České republiky nebo podniká na území České republiky.


 
Povinnost se nevztahuje na řidiče: