Akreditované školící středisko

Školení řidičů nákladních automobilů - zdokonalování odborné způsobilosti řidičů

Naše středisko provádí zdokonalování odborné způsobilosti řidičů pro účely profesní způsobilosti řidičů, to znamená vstupní školení a následná pravidelná školení v rozsahu stanoveném zák. č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších změn a doplňků.
Kdo je povinen se školení zůčastnit? Viz níže.

Školení provádíme v učebně autoškoly nacházející se ve Středisku Permon v Karviné-Hranicích, ul. Slovenská 2868/33A (v 1. patře nad Českou poštou).
Školení provádí akreditovaní lektoři s dlouhodobou praxí v oboru automobilní dopravy. Jejich projev je doplněn audiovizuální technikou.

Vypsané termíny školení

TYP ŠKOLENÍ

DATUM

DEN

ČAS ZAHÁJENÍPŘIHLÁŠKU ZASLAT DOPOČET VOLNÝCH MÍST

pravidelné

9.9.2023

sobota

7:00

6.9.2023

0

pravidelné

 23.9.2023

sobota

7:00

20.9.2023 

19

pravidelné

14.10.2023.

sobota

7:00

11.10.2023 

19

pravidelné

26.8.2023

sobota

7:00

23.8.2023 

17

 

Pozn.: Maximální kapacita jednoho kurzu je 20 osob.

 

@Přihlášku (ke stažení zde) je nutno podat osobně, tefonicky nebo elektronicky (nerovsky@tiscali.cz) minimálně 7 dní před zahájením školení z důvodu povinnosti střediska nahlásit jmený seznam účastníků krajskému úřadu. Doplnit do seznamu lze dva dny před školením !
Bez včasně podané přihlášky nelze školení absolvovat !!!

Zdokonalování odborné způsobilosti řidičů je povinen se účastnit řidič, který
řídí motorové vozidlo, k jehož řízení opravňuje řidičské oprávnění skupiny C, C+E, D a D+E nebo podskupiny C1, C1+E, D1 a D1+E nebo řidičské oprávnění uznávané jako rovnocenné, pokud:


 a)  je občanem členského státu Evropské unie a má na území České republiky trvalý pobyt,
 b)  je občanem členského státu Evropské unie a má na území České republiky přechodný pobyt, který trvá alespoň 185 dnů v kalendářním roce,
 c)  je občanem jiného než členského státu Evropské unie a vykonává závislou práci pro zaměstnavatele usazeného na území České republiky nebo podniká na území České republiky.


 
Povinnost se nevztahuje na řidiče: